Fordelspakker Oslo


Pakketilbud kl B

Pakketilbud

Alle pakketilbud gjelder hverdager mellom kl 08.00 -17.00
Kjøring etter denne tiden betalest tillegg i henhold til prislise

 

Alternativ 1

OBLIGATORISK PAKKE MED 10 KJØRETIMER

10 Kjøretimer a kr 625 45 6.750.-
2 stk obl. Veiledningstimer a 45 min kr 725.- 45 1.600.-
Obl. sikkerhetskurs på bane 180 4.500.-
Sikkerhetskurs vei ( Landeveiskjøring ) 13 timer a 45 min 585 7.500.-
Førerprøve 180 3.350.-
Oppvarmingstime til førerprøve 675.-
RABATT 2.025.-
Pakkepris 22.350-
Gebyr til Sikkertskurs bane kommer i tillegg med kr 1150
 
Alternativ 2

OBLIGATORISK PAKKE MED 20 KJØRETIMER

   
20 Kjøretimer a kr 625 620 13.550.-
2 stk obl. Veiledningstimer a 45 min kr 725.- 45 1.600.-
Obl. sikkerhetskurs på bane 180 4.500.-
Obl. sikkerhetskurs på vei 13 timer a 45 min  585 7.500.-
Førerprøve 180 3.350.-
Oppvarmingstime til førerprøve 45 675.-
RABATT 2.175.-
Pakkepris 29.000.-

Gebyr til Sikkertskurs bane kommer i tillegg med kr 1150

Påbygningspakker kan kjøpes først etter kjøp av pakke alternativ 1-3 eller i kombinasjon.

PÅBYGNINGS PAKKE – 10 KJØRETIMER

Dagtid fra kl 08.00 -17.00 10 stk kjøretimer à kr 675,-  = kr 6.750,- Rabatt kr 250,- Pakkepris kr 6.500,-

Kveldstid fra kl 17.00 -22.30 10 stk kjøretimer à kr 775,-  = kr 7.750,- Rabatt kr 250,- Pakkepris kr 7.500,-

Helg og røde dager fra kl 08.00 -22.30 10 stk kjøretimer à kr 850,-  = kr 8.500,- Rabatt kr 250,- Pakkepris kr 8.250,-

 

PÅBYGNINGS PAKKE – 20 KJØRETIMER

Dagtid fra kl 08.00 -17.00. 20 stk kjøretimer à kr 675,-  = kr 13.500- Rabatt kr 500,- Pakkepris kr 13.000,-

Kveldstid fra kl 17.00 -22.30. 20 stk kjøretimer à kr 750,-  = kr 15.500.-,- Rabatt kr 500,- Pakkepris kr 15.000,-

Helg og røde dager fra kl 08.00 -22.30. 20 stk kjøretimer à kr 850,-  = kr 17.000,- Rabatt kr 500,- Pakkepris kr 16.500,-

 

STATENS VEGVESEN’S GEBYRER FOR KLASSE B:
Teoriprøve kr. 600,- + 75 kr = kr 675 for bilde
Praktisk prøve kr 1080,-
Utstedelse av førerkort kr. 280,-
NAF- Gebyr kr. 1.135,-

Forbehold om prisendringer. Priser er pr 01.03.2017

BETALINGSVILKÅR
All undervisning skjer kun mot kontant betaling,
eller mot registrert forskuddsinnbetaling.

Trafikkskolen har mobil betalingsterminal, hvor det vil være mulig å betale med bankkort (ikke kredittkort).
Om ønskelig sender vi ut giro på større beløp i forkant av oppstart av kjøretimer

Pakkeløsninger
kan deles i 2 innbetalinger:
50 % betales ved første gangs innbetaling og resterende
50 % betales innen 35 dager fra første delbetaling.
Ved deling av pakkeinnbetaling beregnes det et delingstillegg på kr 1000,- gjennom reduksjon av rabatten.
Påbygningspakken med kun kjøretimer kan ikke deles.

MERK
Det er ikke førerkortgaranti
knyttet til pakketilbudene.
Forskuddsinnbetalte pakker refunderes ikke.
Tilbudet i pakketilbudene vil om ikke annet er avtalt, gjelde i ut det året de er betalt i. Prisøkning skjer 1 Januar hvert år.
Alle innbetalte pakker har gyldighet på 12 mnd.

Det må påregnes mere kjøring en det som er i pakketilbudene.