Betalingsvilkår


BETALINGSVILKÅR

All undervisning skjer kun mot kontant betaling,
eller mot registrert forskuddsinnbetaling.
Kjøreskolen har mobil betalingsterminal, hvor det vil være mulig å betale med bankkort (ikke kredittkort).
Om ønskelig sender vi ut giro på større beløp.

MERK
Det er ikke førerkortgaranti
knyttet til pakketilbudene.

Forskuddsinnbetalte pakker refunderes ikke.
Tilbudet i pakketilbudene vil om ikke annet er avtalt, gjelde i 12 måneder fra første gangs innbetaling.
Etter 12 måneder blir tilgodehavende beløp i pakketilbud justert i henhold til den da gjeldende prisliste.
Etter 18 måneder uten registrert opplæring vil reskontroen bli nullet ut.

Gebyret til NAF (glattkjøring)
og gebyrene til Biltilsynet
 er ikke inkludert i pakkeprisene.