Betalingsvilkår


BETALINGSVILKÅR

All undervisning skjer kun mot kontant betaling, Vips
eller mot registrert forskuddsinnbetaling.

                                                                                                                                              Om ønskelig sender vi ut giro på større beløp.

MERK
Det er ikke førerkortgaranti
knyttet til pakketilbudene.

Forskuddsinnbetalte pakker refunderes ikke.
Tilbudet i pakketilbudene vil om ikke annet er avtalt, gjelde i 12 måneder fra første gangs innbetaling.
Etter 12 måneder blir tilgodehavende beløp i pakketilbud justert i henhold til den da gjeldende prisliste.
Etter 18 måneder uten registrert opplæring vil reskontroen bli nullet ut.

Gebyret til NAF (glattkjøring)
og gebyrene til Biltilsynet
 er ikke inkludert i pakkeprisene.