Fordelspakker


Alternativ 1

OBLIGATORISK PAKKE MED 10 KJØRETIMER:

10 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Rabatt kr. 1.650 Pakkepris

e

 

 

 

e

e

e

Kr 8.300,-

Kr 6.250,-

Kr 1.500,-

Kr 5.500,-

Kr 4.900,-

Kr   750,-

Kr 4.900,-

Kr 30.150,-

Kr.29.500,-

Alternativ 2

 

 

OBLIGATORISK PAKKE MED 20 KJØRETIMER:

20 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Rabatt kr. 1.600,-  Pakkepris

 

e

e

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

 

e

e

16.600,-

  6.250,-

     750,-

   5.500,-

   4.900,-

      750,-

    4.900,-

  38.450,-

Kr. 36.850,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 10 KJØRETIMER

10 stk kjøretimer à kr 750,-

Rabatt 1 kjøretime

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

7.500,-

   650,-

6850,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 20 KJØRETIMER

20 stk kjøretimer à kr 700,-

Rabatt 1. kjøretime

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

15.000,-

     650,-

14350,-