Fordelspakker


Alternativ 1

OBLIGATORISK PAKKE MED 10 KJØRETIMER:

10 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Rabatt

Pakkepris

e

e

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

e

e

5.500,-

3.600,-

300,-

3.400,-

3.300,-

300,-

2.550,-

18.950,-

550,-

18.400,-

Alternativ 2

OBLIGATORISK PAKKE MED 20 KJØRETIMER:

20 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Rabatt

Pakkepris

e

e

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

e

e

11.000,-

3.600,-

300,-

3.400,-

3.300,-

300,-

2.550,-

24.450,-

850,-

23.600,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 10 KJØRETIMER

10 stk kjøretimer à kr 550,-

Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

5.500,-

275,-

5.225,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 20 KJØRETIMER

20 stk kjøretimer à kr 550,-

Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

11.000,-

550,-

10.450,-