Fordelspakker


Alternativ 1

OBLIGATORISK PAKKE MED 10 KJØRETIMER:

10 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Pakkepris

e

 

 

 

e

e

e

Kr 6.000,-

Kr 3.800,-

Kr   350,-

Kr 3.500,-

Kr 3.400,-

Kr    350,-

Kr 2.600,-

Kr 20.000,-

Kr 19.400,-

Alternativ 2

OBLIGATORISK PAKKE MED 20 KJØRETIMER:

20 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

Pakkepris

 

e

e

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

 

e

e

12.000,-

3.800,-

1.100,- 

3.500,-

3.400,-

600,-

2.600,-

26.000,-

24.800,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 10 KJØRETIMER

10 stk kjøretimer à kr 550,-

Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

5.700,-

300,-

5.700,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 20 KJØRETIMER

20 stk kjøretimer à kr 550,-

Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

12.000,-

600,-

11.400,-