Fordelspakker


Alternativ 1

OBLIGATORISK PAKKE MED 10 KJØRETIMER:

10 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

12 % Rabatt  Pakkepris

e

 

 

 

e

e

e

Kr 6.000,-

Kr 4.200,-

Kr   500,-

Kr 4.300,-

Kr 3.400,-

Kr   500,-

Kr 2.500,-

Kr 21.400,-

Kr.18.800,-

Alternativ 2

 

 

OBLIGATORISK PAKKE MED 20 KJØRETIMER:

20 stk kjøretimer inkl 2 obl. veiledningstimer

Obl. sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs, teori (Klasserom)(4.1.1 + 4.1.4)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 1 (Landevei)

Obl. sikkerhetskurs på vei dag 2 (Landevei)

Oppsummeringsteori (Klasserom)(4.1.4)

Førerprøve (Forsikring + leie av bil til praktisk prøve)

Totalt i henhold til enhetspriser

13 % Rabatt Pakkepris

 

e

e

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

 

e

e

12.000,-

  4.200,-

     500,-

   4.300,-

   3.400,-

      500,-

    2.500,-

  27.400,-

Kr. 23.800,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 10 KJØRETIMER

10 stk kjøretimer à kr 600,-

5 % Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

6.000,-

   300,-

5.700,-

PÅBYGNINGSPAKKE – 20 KJØRETIMER

20 stk kjøretimer à kr 600,-

5 % Rabatt

Pakkepris

e

kr.

kr.

kr.

e

12.000,-

600,-

11.400,-